Krovni i fasadni paneli

Prednosti gradnje sa krovno i fasadnom panelima uključuju izuzetnu toplotnu i zvučnu izolaciju objekta, kao i jednostavnu i brzu montažu na pripremljenu konstrukciju. Često se koristi izraz “izolacijski sendvič paneli” za opis krovnih i fasadnih panela.

Krovni i fasadni paneli sastoje se od lima i izolacijske jezgre. Donja strana panela može biti od lima, aluminijske folije, kartona itd.

Nudimo krovne i fasadne panele različitih proizvođača koji se razlikuju po vrsti izolacijske jezgre, debljini lima i količini cinka nanesene na limu, koja može varirati od 140 g/m2 do 275 g/m2. Najčešće korištene izolacijske jezgre su PUR/PIR izolacijska jezgra i kamena vuna. Debljine krovnih i fasadnih panela kreću se od 10 mm do 240 mm.

PREDNOSTI KROVNIH I FASADNIH PANELA PREMA IZOLACIJSKOJ JEZGRI

PUR ima bolju izolacijsku sposobnost u usporedbi s kamenom vunom

PIR ima bolju izolacijsku sposobnost i bolju vatrootpornost u usporedbi s kameno vunom i PUR izolacijskom jezgrom

Kamena vuna ima bolju vatrootpornost u usporedbi s PUR/PIR jezgrom.

Krovni i fasadni paneli dostupni su u debljinama lima od
0,4 – 0,7 mm.

Krovni paneli

KROVNI PANELI S PIR/PUR IZOLACIJSKOM JEZGROM

 

Krovni paneli koriste se kao krovni pokrov industrijskih i poslovnih objekata, za vanjske nadstrešnice, vrtna zdanja i također za stambene objekte.

Krovni paneli s PUR/PIR izolacijom i limom na gornjoj strani te aluminijskom folijom na donjoj strani:

 • Izolacijsko punjenje debljine od 10 mm do 150 mm (10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm)
 • Širina panela: 1000 mm
 • Minimalni nagib za sve krovne panele je 7%, a posebna rješenja omogućuju izvedbu čak i pod nagibom od 5%.
 • Standardne boje su: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9002, RAL 3009, moguće su i druge boje poput RAL 9006, RAL 9007, itd.

Krovni panel s PUR/PIR izolacijom i limom na gornjoj i donjoj strani:

 • Debljina od 30 mm do 200 mm (30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm)
 • Širina panela: 1000 mm
 • Minimalni nagib za sve krovne panele je 7%, a posebna rješenja omogućuju izvedbu čak i pod nagibom od 5%.
 • Standardne boje su: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9002, RAL 3009, moguće su i druge boje poput RAL 9006, RAL 9007, itd.

KROVNI PANELI OD KAMENE VUNE

Možete odabrati krovne panele od kamene vune s sljedećim tehničkim karakteristikama:

 • Lim na gornjo i donju stranu
 • Izolacijsko punjenje debljine od 50 mm do 240 mm (50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 240 mm)
 • Širina panela: 1000 mm
 • Standardne boje su: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9002, RAL 3009, moguće su i druge boje poput RAL 9006, RAL 9007, itd.

Krovni panel u obliku cipove korice

Posebno izvedbeno rješenje krovih panela je u obliku crijepa, koje se koristi prije svega na području Primorske regije.
Možete birati između krovnih panela u obliku crijepa s sljedećim tehničkim karakteristikama:

 • Dostupan u debljinama od 40 mm, 50 mm i 100 mm
 • Duljina odnosno dimenzija krovnog panela u obliku crijepa moguća je samo u duljini koja je višekratnik dimenzije 350 mm (350 mm, 700 mm, 1050 mm…)
 • Standardne boje su RAL 8004 i RAL 7016
 • Širina panela 1000 mm
 • Standardne boje su: RAL 8019, RAL 9002, RAL 3009, moguće su i druge boje kao što su npr.: RAL 9006, RAL 9007, itd.

Fasadni paneli

FASADNI PANELI S PIR/PUR IZOLACIJSKIM JEZGROM

Fasadni paneli se koriste kao obloga fasada industrijskih i poslovnih objekata, hladnjača, pregradnih zidova, vanjskih nadstrešnica, vrtnih kućica te stambenih objekata.

Možete odabrati fasadne panele s PIR/PUR izolacijskim jezgrom s sljedećim tehničkim karakteristikama:

 • Fasadni paneli s vidljivim spojem, prikazanom na skici.
  Debljine od 25 mm do 240 mm (25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm)
  Širina panela 1000 mm
 • Fasadni paneli s skrivenim spojem, prikazanim na skici.
  Debljine od 40 mm do 240 mm (40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm)
  Širina panela 1000 mm
 • Standardne boje su: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9002, RAL 3009, moguće su i druge boje kao što su RAL 9006, RAL 9007 itd.

FASADNI PANELI OD KAMENE VUNE

Možete odabrati fasadne panele od KAMENE VUNE s sljedećim tehničkim karakteristikama:

 • Fasadni paneli s vidljivim spojem, prikazanim na skici.
  Debljine od 50 mm do 240 mm (50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 240 mm)
  Širina panela 1000 mm
 • Fasadni paneli s skrivenim spojem, prikazanim na skici.
  Debljine od 50 mm do 240 mm (50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 240 mm)
  Širina panela 1000 mm
 • Standardne boje su: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9002, RAL 3009, moguće su i druge boje kao što su RAL 9006, RAL 9007 itd.

Skriveni spoj

Vidljivi spoj

Fasadni paneli su dostupni s donjim profilima na vanjskoj strani fasadnog panela:

EURO PROFIL

GLADKI PROFIL

MIKROLINIRAN PROFIL

Fasadni i krovni akustični paneli

Fasadni i krovni akustični paneli se ugrađuju prilikom izgradnje objekata koji moraju zadovoljavati odgovarajuće propisane vrijednosti zvučne izolacije. Također se koriste za standardna konstrukcijska rješenja gdje se želi postići bolja zvučna izolacija.

Možete birati između fasadnih i krovnih akustičnih panela s sljedećim tehničkim karakteristikama:

 • Debljine od 50 mm – 200 mm
 • Širina panela 1000 mm
 • Standardne boje su: RAL 7016, RAL 3009, RAL 9002, RAL 8019; moguće su i druge boje poput RAL 9006, RAL 9007, itd.

Galerija